Home

  <BGSOUND SRC="jesus.mp3">

  Atelier et Presses de Taizť

REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAAL,  VAN REMMERSWAEL,  VAN REMMERSWAELE,  VAN REIMERSWAELE,  VAN REIMERSWALE,  VAN REYMERSWALE,  VAN REYMERSWALE,  VAN ROEMERSWAELE,  VAN ROMMERSWAELE, VAN ROMERSWALE

 

IN MEMORIAM

BIDPRENTJES

GRAVEN EN GRAFMONUMENTEN

 

 

IN MEMORIAM

 

Wilhelmina Adriana Remmerswaal-van Kampen

(27/02/1921 - 03/02/2010)

*

Gerarda Geertruida Remmerswaal-Persoon

(15/03/1911 -  11/03/2006)

*

Jacobus Johannes Remmerswaal

(18/09/1917 - 17-02-2005)

 

 

BIDPRENTJES

 

      

 

GRAVEN EN GRAFMONUMENTEN

 

Graf van Adriaen Aernouts van Rommerswale in de Grote of Magdalenakerk te Goes

 

Zerk no.158 in de Grote- of Maria Magdalenakerk te Goes: Hier leid begraven den eersamen Adriaen Aernouts van Rommerswale sterf den . Augusti A.1603. De relatie met de heren van REYMERSWALEn is onbekend. Zijn vader, Arnout Adriaenszn. van Rommerswale, bezat zoutketens in Reijmerswael en overleed voor 01-07-1565. Deze zou een zoon van Adriaen van REYMERSWALE heer van Lodijcke kunnen zijn.

 

 

 

Tekening van Jacob van Borssele van der Hooge, ca.1600

 

Grafmonument van Adriaan van Reymerswaele in de Gertudiskerk in Bergen op Zoom:

 

D.O.M. Nobili heroi Adriano de Reimerswaele, equiti aurato, domino de Lodijck, Nieu-Strijen, Weydeme et in Severgem, qui obiit anno MVcXXXIII, VI maii, ac Joannae de Glymes, Jacobi, baronis de Grimbergen, filiae, quae obiit anno MVcXXXII, XVI martii. Johanna, filia optimis parentibus hoc monumentum restaurari ac ornari curavit.

De vertaling:

D.O.M. Aan de edele held Adriaan van Reymerswaele, gulden ridder, heer van Lodijk, Nieuw-Strijen, Weydeme en Severgem, overleden 6 mei 1533, en Johanna van Glimes, dochter van Jacob, baron van Grimbergen, overleden 16 maart 1532.
Johanna, hun dochter, heeft dit graf voor haar ouders laten vernieuwen en verfraaien.

(Uit: Inscriptiones van Aernout van Buchel 1610-1620)

De huidige tekst op het monument in de Gertudiskerk te Bergen op Zoom luidt als volgt: 

Aan de algoede, allerhoogste God, voor haar, allerbeste ouders, voor de edele held Adrianus van REYMERSWAELE, geadeld ridder, Heer van Lodyc Nieustrien, Lodyke en  Nieuw Strije, Weidene en in Servergem, die stierf in het jaar 1534, op 6 mei en Joanna van Glymes  dochter van Baron Jacob van Grimbergen, die stierf in het jaar 1532 op 16 maart, heeft hun dochter Joanna dit gedenkteken laten herstellen en versieren.

 

De namen bij de wapens aan de rechterkant behorend bij Adriaen van REYMERSWAELE:

REYMERSWAELE, Gavere, Hersele, Pouckes, Sickelen, Sloue, Mersche, Varnewijck

De namen bij de wapens aan de linkerkant behorend bij Johanna van Glimes:

Glymes, Boutersem, Hamale, Tresignis, Boshuysen, Spruict, Tornuer, Perrette.

 

Waar geschreven staat Weidene (of Weydeme) en in Severgem, moet gelezen worden de Heerlijkheid Welden in Severghem. De heer Daniel Peeters merkt op dat door de heren van Welden verschillende kleine lenen in de parochie Zervergem werden gehouden van het leenhof van de Sint-Pietersabdij te Gent.(RAG, Archief van de Sint-Pietersabdij te Gent, toegangsnummer 34/3)

 

In het archief van de Familie van REYMERSWALE wordt Adriaen als partij nog genoemd op 21 maart 1534 in een proces voor de schepenen van Gent. Wij kunnen hiermee aannemen dat Adriaen van REYMERSWALE niet in 1533 is gestorven en dat Aernout van Buchel een verkeerde datum heeft opgeschreven.

 

 

Grafmonument in een muur achter de Petrus en Pauluskerk te Mechelen

 

Grafmonument van Josyne van REYMERSWAELE Nicolaesdochter, gehuwd geweest met Adriaan Vilain. Zij stierf op 23 september 1528 en werd begraven in de kapel van de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Later is haar zerk tegen een muur achter de Petrus en Pauluskerk te Mechelen bevestigd. De steen heeft 16 kwartieren: Reijmerswaele, Herzelles, Gavre, Poucques, Liedekercke, Bautersem, Borsele, Wulpen, van Sickele, Lamsweerde, Sloeve, Vaernewijck, ............., Sersanders, Baenst en van Vossele.

 

 


        afb.1           
  afb.2

                                                                                           

Inscriptiones van Van Buchel:

 

Tot Reinsburg, wesende een oudt dorp ende vermaert jofferenclooster, hebbe ick anno 1612 tot Leyden een tijt geweest sijnde, mij begeven ende hebbe aldaer in het kercxken, van de ruynen des cloosters opgerecht, deese naevolgende sepulturen, epitaphiŽn ende wapenen uuytgeteyckent. Op een oude, blouwe sarck, bicans vergaen, gebroocken ende versleten:

Hier leyt begraven frou Elisabet van der Does relligieus van Rijnsburch, die sterft anno 1502. Hier leyt begraven joffrou Geertruy van Reymerswael, die wijff was van Adriaen van der Does. (Afb.1)

Hier leyt begraven Beatrix Jansdr. van Reijmerswael abdiss des cloosters van reinsburgh ende starff int jaer XV ende XXIX opten 1 dach februarij b.v.d.z. 'Mit reyner (hert) dient Godt' .(Afb.2)

     

                     

Kasteel Lodycke                                                      

Wapens, zegels, oorkondes, een wandkleed en een getijdenboek onder constructie

Grafzerken, graven en bidprentjes      

 Archief van de Fam. van Reymerswale onder constructie         

Parenteel van Reymerswale    

Parenteel Remmerswaal 

Marinus van Reymerswaele             

Kwartierstaat

 Met dank aan, literatuur, links en vraagstukken                           


 

 


03-07-2018


 

Email