Home

 

 

Met dank aan

 

Erik Schreuder voor zijn uitgebreide gegevens betreffende de familie Schreuder, Motshagen, van der Zalm.

Ton Bredero voor zijn aanvullingen betreffende de familie Remmerswaal in Wassenaar en omstreken

Heidi van Kampen voor de gegevens betreffende de familie van Kampen in Bloemendaal en Overveen

 

Dank voor alle aanvullingen en opmerkingen die mij belangeloos zijn toegestuurd:

Gerard van Oosterwyck, Adri Mackor, Andre de Kleine, Grť Meijer, Nicole Pico, Bep Moers, Wim Luyten, Nicolette Courtot, Yvonne Kerklaan, Johannes Remmerswaal, Han Remmerswaal, A.Schouten, Henk Zuijderwijk, Gerda van der Lubbe-Remmerswaal die mij tevens kopieŽn van akten en bidprentjes toezond. Kees Boshuizen. Jan van Nassau. Anne Gerts- van der Burg die informatie over de nazaten van Pieter Remmerswaal toezond met bijbehorende akten, rouwbrieven en bidprentjes. Marion Reeuwijk en zonen Peter en Renť. Hans Remmerswaal. Dennis Paardekooper gaf informatie over de nakomelingen van Antoon van Remmerswaal en de heer D.Peeters stimuleerde mij door zijn informatie over de Heeren van Reymerswale. De gegevens over de nakomelingen van Bartholomeus Remmerswaal (28-05-1778) kreeg ik van Wim Fase. Aanvullingen over de nakomelingen van Johannes Casper en Gregorius Hendrik Remmerswaal die in AustraliŽ wonen kreeg ik van Trish Remmerswaal.

 

Literatuur

 

Reymerswale, baljuw rekening 1414-1415                                              - VGV afdeling Zeeland, transcripte mw. A.Schmidt-Ernsthausen

Reymerswale, een getuigenverklaring uit 1515                                         - Transcriptie Mw. M.P.Neuteboom-Dieleman 

Reymerswale, de stadrekening van 1573                                                 - Transcriptie mw. M.P.Neuteboom-Dieleman

Chroniick van Zeelandt door d'Heer Johan Reigersbergen                       - Verbetert door Marcus Zverius van Boxhorn. Het tweede deel. Anno 1644

Nieuwe Chronyck van Zeelant, eerste deel vervattende                           - M Smallegange, 1696

de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren

Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert

ontrent deses..... enz door M Smallegange

Groot Charterboek der graven van Zeeland, Hol.en Vr.                          - Frans van Mieris, 1753

Eenige Zeeuwse Oudheden enz. van de stad Rommerswale                    - Jacobus Ermerins, 1789 

Oorkondenboek van Holland en Zeeland, eerste afdeling                        - L. van den Bergh, J. de Fremery, 1866

tot het einde van het Hollandsche Huis

Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang             - A.Geluk, 1877

Het archief der stad Reimerswaal                                                           - R.Fruin, 1897

Het recht der stad Reimerswaal                                                             - R.Fruin, 1905

De ondergang van Reimerswaal                                                             - J.Stamperius - Heusden, 1896

Reimerswaal                                                                                          - Dhr. M.P.de Bruin 

Recht door Gratie                                                                                  - Marjan Vrolijk

 

 

Links

 

www.nationaalarchief.nl

www.zeeuwsarchief.nl

www.schreuder-vanpaaschen.com/erik.html

http://www.genealogie-wassenaar.nl =Ton Bredero

http://members.lycos.nl/hmvkj = Heidi van Kampen

 

 Vraagstukken

 

In het biografisch woordenboek van van der AA staat vermeld: Marinus Claessen, geboren te Roemerswael, was bij het breken der beelden in de oude kerk van Middelburg in 1566. Hij werd daarom verwezen tot een openbare boete, dat is te moeten gaan met eene brandende toorts in zijn lijnwaad (dat is tot op het hemd ontkleed) in eerste processie die gehouden zou worden in de Westmonsterkerk, en voor 6 jaren verbannen, bij sententie van 23 Junij 1567. Heeft dit mogelijk betrekking op de schilder Marinus Claeszoon?

*

Dhr. heer C. Boshuizen, TU Delft, heeft terecht gewezen op een onduidelijkheid wat betreft de datum van overlijden van Adriaen van Reymerswale. De vertaling op de pagina grafmonumenten komt uit de Inscriptiones van Aernout Buchel 1610-1620, die spreekt van MVcXXXIII, terwijl de bijgevoegde tekening van Jacob van Borssele van der Hooge uit dezelfde periode afkomstig, MVcXXXIIII  laat zien. In het archief van de Familie van Reymerswale wordt Adriaen als partij nog genoemd op 21 maart 1534 in een proces voor de schepenen van Gent. Wij kunnen hiermee aannemen dat Adriaen van Reymerswale niet in 1533 is gestorven en dat Aernout van Buchel een verkeerde datum heeft opgeschreven.

*

Volgens Jacob Ermerins werd een Jan van Reymerswael in maart 1525 gevangen genomen in Middelburg en vervolgens 1526 in Den Haag met den zwaarde geŽxecuteerd. Dit is hoogst waarschijnlijk niet de zoon van Jonker Willem Jansz. en de broer van Godevaert. Ermerins noemt in "Eenige Zeeuwse Oudheden" Jan en Govert Willemszonen namelijk in 1549 nog in leven.
 

*

Jan van Nassau wees mij op het artikel 'Reimerswaal-Roosendaal' van de heer L. Merkelbach van Enkhuizen, afgedrukt in het jaarboek van de oudheidkundige kring De Ghulden Roos No. 19 - 1959. De heer Merkelbach was van mening dat Boudin Hollander van Reymerswale (bekend uit 1290), die samen met zijn broer Willem Hollander fils de Kervinc de Reymaerswale     (bekend uit 1290) gevochten heeft bij de slag om Zierikzee een zoon was van Hugo Claisz van Reymerswaele (bekend uit 1292). De heer Dek, in zijn "de Heren van Reimerswaal en het Zeeuwse geslacht Blok",  dacht hier anders over: hij meende dat Hugo een broer van Boudin was. Mogelijk baseerde hij zich op een akte van 11 april 1290 waarin zowel Willem fils segneur Clay de Reimerswale als Hues fils de signeur Clay wordt genoemd. Ook in de tijd gezien lijkt het aannemelijk dat Hugo een broer van Willem en Boudin was in plaats van hun vader.

Het parenteel wordt door de heer Dek vervolgd via Nicolaas de zoon van Hugo. Dit is begrijpelijk gezien de akte van 13 Augustus 1292 waarin gesproken wordt over "Wi Huge tseren Clais sone ende Clais Kervinc siin sone". Echter de heer Merkelbach meent dat de lijn wordt voortgezet via Boudin die ondertussen getrouwd moet zijn met Badelose van Strijen. Van beide gegevens zijn geen bronnen vermeld in het artikel van de heer Merckelbach. Mogelijk dat iemand die dit leest de betreffende bronnen kent. Ik zou dat graag vernemen. Tot zolang houd ik de indeling van de heer Dek aan. Opvallend is wel dat  Jacob van Borssele Hooge in 1600 in zijn boek "Register houdende afbeeldingen van graftomben, graftekens, zerken, glazen en blazoenen in verschillende kerken en kapellen voorkomende" ook spreekt van Clays Kervinc als zoon van Boudewijn.

Inmiddels heb ik in de Nieuwe Cronyk van Zeeland van M.Smallegange gelezen dat ook hij spreekt over Badelose van Strijen als Boudins vrouw. Hij geeft geen bronverrmelding. Dat een boek oud is wil nog niet zeggen dat gegevens zonder bronvermelding juist zijn. Het is geen tijdgenoot, er zitten bijna vier eeuwen tussen het leven van Boudin en de informatie van Smallegange.

*

 

 

 

 

Google  


Home

19-06-2018

 


 

Email